ekowryk

Ekonomická a manažerská nástavba strojírenského programu WRYKRYS.

Aplikace EkoWRYK zastřešuje potřeby menších a středních firem zabývajících se vypalováním či řezáním 2D obrobků.Představení EkoWRYK

V rámci jedné aplikace je možné uchovat základní informace o firmě, jejích pobočkách a bankovních účtech. Je možné vést databázi zaměstnanců a přiřadit jim různá přístupová práva a tím rozlišit jejich funkci ve firmě. Databáze zákazníků shromažďuje data o zákaznících a umožňuje jim přiřadit zakázky v různém stavu rozpracovanosti. Pro každého zákazníka může být veden vlastní katalog výkresů, díky čemuž se lze snáze orientovat mezi všemi zpracovávanými výpalky a rychleji opakovat výrobu stejných dílů. Z katalogů lze snadno generovat vizuálně atraktivní nabídky a velmi flexibilně je naceňovat.

V případě přijetí nabídky zákazníkem ji lze převést na závaznou objednávku a dále trasovat její stav ve výrobním procesu. Kompletní modul kladového hospodářství umožňuje kromě základních operací pro naskladnění a vyskladnění tabulí i možnost pokročilé vizualizace stavu skladových zásob. Veškeré výrobní operace či změny v databázi jsou detailně logovány a lze je tak snadno dohledat včetně určení autora.

Samozřejmostí je možnost generovat tiskové sestavy - tabulkové přehledy o zaměstnancích, zákaznících, stavu skladu, katalogu výkresů, nabídkách, objednávkách, atd. Získat přehled o stavu zásob na skladě Vám umožní grafický výstup z modulu skladového hospodářství. Volitelně lze exportovat informace v PDF formátu.

Implementované moduly:

 • správa účetních údajů firmy
 • databáze zaměstnanců firmy
 • databáze zákazníků
 • materiálová databáze
 • skladové hospodářství
 • pokročilá vizualizace stavu skladu
 • databáze výpalků s vazbou na zákazníka
 • modul nabídek s automatizovaným flexibilním naceňováním
 • databáze závazných objednávek
 • systém uživatelských účtů a přístupových práv k systému
 • systémový log

Připravované moduly:

 • ceník prací
 • ceník technologií
 • databáze strojů a používaných technologií
 • fakturace a dodací listy
 • integrace s programem WRYKRYS - automatický, poloautomatický či manuální
 • nesting, příprava dat pro pálení
 • vedení zakázek s automatickým vyhodnocením požadavků na materiál

Databáze zaměstnanců, databáze zákazníků

Tyto dvě databáze shromažďují kontaktní údaje o zaměstnancích firmy a o jejích zákaznících. Kromě obvyklých údajů jako jsou adresa, telefon, email nebo webové stránky, je možné ke každému zaměstnanci či zákazníkovi přiřadit fotografii a připojit poznámku.

Vedení těchto dvou databází není samoúčelné. Databáze zaměstnanců slouží mimo jiné k přiřazení přístupových práv pro tyto zaměstnance a tím k vymezení operací, které jsou jim v rámci systému EkoWRYK povoleny (např. skladník může naskladňovat tabule, ale nemůže vystavovat faktury).

Databáze zákazníků je zase provázána s katalogy výkresů a systémem nabídek a objednávek.

Ukázka grafického výstupu - plocha tabulí na skladě

Skladové hospodářství

Jádrem skladového hospodářství je databáze tabulí s informacemi o rozměrech (u nepravidelných tabulí specifikace jejich tvaru), jakosti/materiálu a ceně.

Z databáze tabulí lze generovat množství analytických výstupů v grafické i textové formě – detailní či souhrnné informace o počtu, ploše, hmotnosti či ceně tabulí. Informace se mohou vztahovat k celému skladu, nebo jen k vybrané síle či materiálu. Pro grafickou reprezentaci lze zvolit některý z předdefinovaných 2D či 3D grafů.

Katalogy výkresů

Pro každého zákazníka je veden samostatný katalog výkresů, do kterého je možné ukládat DXF výkresy výpalků. Výkresy lze prohlížet, spravovat a filtrovat podle rozličných kritérií. V případě potřeby lze katalogy více zákazníků prohlížet současně v jednom okně, případně vést jen jeden katalog pro všechny zákazníky.

Vedení zakázek

Správa zakázek začíná možností vytvořit a nacenit nabídku. Do nabídky se vkládají výpalky z katalogu výkresů, specifikuje se použitý materiál (jakost a síla). K nacenění výpalků v nabídce pomáhá flexibilní kalkulátor s množstvím možností. Následně se naceněná nabídka ve formátu PDF odešle zákazníkovi. Po jejím schválení se převede na závaznou objednávku a předává se do výroby. Po celou dobu zakázky lze sledovat její aktuální stav v systému.

V dalších verzích EkoWRYKu se počítá s tím, že vedení zakázek bude dále integrováno s novými moduly pro fakturaci, ceníky prací a technologií a plánováním výroby.

 • Green-line
 • Jet-line
 • blueline
 • chmeleon_kamen
 • kotva
 • motylci
 • podkova
 • redline-01
 • redline-02

Drahotuše

 • řezání vodním paprskem

Rychlý TOM, s.r.o.
Rybářská ulice
753 61 Drahotuše

+420 602 605 032

 
 

Hradec Králové

 • Vedení společnosti
 • výroba CNC stolů pro řezání vodním paprskem
 • řezání vodním paprskem

Rychlý TOM, s.r.o.
Výrava 80
503 03 Smiřice

+420 602 119 137

 

thumb mapa

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.